Toiminta-ajatus

Menosten koulu on nuorimmasta vanhimpaan, menoslaisten oppimis- ja monitoimikeskus, joka tarjoaa koulu-, harrastus- ja kokoontumispaikan ja luo yhteishenkeä kylässä.
Koulusta Menosiin ja maailmaan lähtee itsetuntoaan kehittäviä itsenäisiä opiskelijoita ja työskentelijöitä, jotka ovat rohkeita ja kantaa ottavia, omat kykynsä tiedostavia ja kritiikin kestäviä sekä toiset ihmiset ja luonnon huomioon ottavia ihmisiä tietoyhteiskunnassa.

Menosten koulun vaiheista sadan vuoden aikana kertoo kirja Sinne tahdon mennä. Menosten kylän tarinat kertoo kylän historiasta.