Kouluselvitys
Oppilasrajat

Oppilaiden vähimmäismäärät ja opettajien määrät erikokoisissa kouluissa

Valtuuston periaatepäätös 13.10.1997, joka viimeksi on hyväksytty 14.11.2005

2-opettjainen koulu 16-20
3.opettajainen koulu 36-40
4-opettajinen koulu 72-80
5-opettajinen koulu 95-105
6-opettajinen koulu 120-130

Tällä periaatepäätöksellä laskettiin aikaisemmin peruskouluasetuksessa olleita alarajoja Urjalan koulujen osalta 5- ja 6-opettajaisissa kouluissa (Asema ja Kirkonkylä)10 oppilaalla.
Valtuusto päätti myös samassa päätöksessään, että oppilasmäärän alaraja voidaan alittaa tilapäisesti yhden vuoden ajan ilman seuraamuksia.

Päätöksen voimassaoloaikana on Kirkonkylän koulu muuttunut 6-opettajaisesta 5-opettajaiseksi. Koululle on kuitenkin palkattu vuosittain sivutoiminen tuntiopettaja, jolla lukuvuonna 2006-07 on 12 tuntia Sama henkilö toimii tämän lisäksi kouluavustajana. Lukuvuonna 2006-07 myös Aseman koululle on palkattu täksi lukuvuodeksi päätoiminen tuntiopettaja, jolla on 20 tuntia.
Hakolahden koulu on lakkautettu,