Kouluselvitys
Lakkautuslaskelmat

Kyläkouluillan laskelma Menosten laskelma ja korjaukset Puolimatkan laskelma ja korjaukset

Tämänkertainen lakkautushanke lähti liikkeelle talouden vakauttamistyöryhmän raportista, jonka valtuusto hyväksyi kesäkuussa äänin 15-12. Raportissa todettiin kouluista näin:

"lakkautetaan Menosten koulu 1.8.2007 alkaen ilman armovuotta. Oppilasmäärä putoaa tuolloin 14 oppilaaseen eikä näköpiirissä ole parannusta tilanteeseen. Menosten koulun nykyisistä opettajista toinen siirretään vapautuvaan virkaan Urjalankylän koululle ja toinen virkaan Aseman tai Kirkonkylän koululle.

lakkautetaan Puolimatkan koulu 1.8.2007 alkaen ilman armovuotta. Oppilasmäärä oli keväällä 2006 vain 17 oppilasta eikä näköpiirissä ole parannusta tilanteeseen. Puolimatkan koulun nykyisistä opettajista toinen siirretään vapautuvaan virkaan Nuutajärven koululle ja toinen virkaan Aseman tai Kirkonkylän koululle. Koulutyöntekijän työsuhde pyritään säilyttämään."

Koulun lakkautumisvaikutuksia laskettaessa on muistettava, että on useita muuttuvia tekijöitä, jotka vaikuttavat lopputulokseen. Esimerkiksi kuljetuskulut pitää laskea jokaisen oppilaan kohdalta erikseen. Tällöin lopputulemaan vaikuttaa koulun alkamis- ja pättymisajat ja kuljetusmuoto. Alempana tällä sivulla on esitelty sivistystoimenjohtaja Lasse Särkimäen kaksi Menosten koulusta ja yksi Puolimatkan koulusta tekemä lasekelma. Laskelman lähtökohtana on vähennyslaskumalli(kehystetty osa). Kahden viimeisen laskelman alla on omat huomioni laskelmasta.
Valtionosuus tulee oppilaskohtaisena riippumatta siitä, missä koulussa oppilaat käyvät. Siksi Särkimäen laskelmassa on virhellinen maininta, että kyseeesä on nettomeno. Vuoden 2005 laskelmasta puuttuu englaninopetuksen ja erityisopetuksen kulut, mutta ne jäävät Urjalan koulutoimen kuluiksi, joten niitä ei tarvitse tässä ottaa huomioon tuloina eikä menoina.

Vuonna 2005 Menosten oppilaista tuli valtionosuutta 27,5 oppilasta x 5025 euroa eli yhteensä 138.187 silloisen sivistystoimenjohtajan laskelman mukaan. Seuraavassa huomioon otettavia tekijöitä.

Kustannuspaikkakohtaisesti säästyvät seuraavat menot

Kahden opettajan palkka ja sivukulut
Kahden koulunjohtajan johtajalisä
koulutyöntekijän palkka ja sivukulut
Posti- ja puhelinkulut
atk-kulut
toimistokulut joitakin kalusto ja opetusvälinekuluja
Kiinteistön lämmitys, sähkö- ja vesikulut ja alueiden hoito(jos kiinteistö myydään)

Säilyvät kulut
Englanninopettajan palkkakuluista koulukohtainen osuus
Erityisopettajan koulukohtainen osuus
Oppilaskohtaiset menot: oppikirjat, työaineet, kirjastoaineisto ja elintarvikekulut
Kiinteistökulut osittain, jos jäävät kyläläisten käyttöön.

Lisäkustannusta syntyy

Aseman ja Kirkonkylän kouluihin kaksi opettajaa, jotka korvaavat päätoimisen ja sivutoimisen tuntiopettajan.(palkkaero pätevä/epäpätevä ja palkkaero tuntiopettaja/päätoiminen). On kuitenkin muistettava, että Asemalle tuntiopettaja on annettu vain täksi lukuvuodeksi ja Kirkonkylässä sivutoimisen opettajan palkkaosuus säilyisi kuitenkin, kun tehtävää hoitava henkilö jatkaa siellä kokopäivätoimisena koulunkäyntiavustajana.
Pätevä opettaja Nuutajärvelle(palkkaero epäpätevä/pätevä)
Urjalankylään siirtyvästä opettajasta ei lisäkustannuksia, koska siellä opettaja jää eläkkeelle.
Urjalankylään tarvitaan kolmas opettaja, jos Puolimatka liitetään siihen( katso taulukko)
Nuutajärvelle tarvitaan kolmas opettaja, jos menoslaiset siirretään sinne.
Jos menoslaiset Kirkonkylään ei Nuutajärvelle tarvita kolmatta.
Koulutyöntekijöiden siirto siivous- ja ruokahuollon muihin tehtäviin edellyttää kahden muun sen palveluksessa olevan irtisanomista, jotta he pääsevät eläkejärjestelyyn. Tästä aiheutuu muutamaksi vuodeksi kunnalle tietty kustannus

Kuljetuskustannukset kasvavat riippuen kuljetusjärjestelyjen järjestämistavasta.

Menetettäviä tuloja

Asuntojen vuokratulot, jos kiinteistöt myydään
Laskennalliset kansalaisopiston vuokratulot
Muut pienet satunnaiset tuloerät
Työntekijäin verotuloja


Menosten kyläkouluillassa esitelty laskelma
Kunnanvaltuustolle esitetty laskelma kehystettynä. Alla korjaukset
Valtuustolle esitetyt laskelmat Puolimtakan koulusta kehystettynä. Alla korjaukset