Koulumuseon luokkahuonepirtti
MENOSTEN MUONAMIESMUSEO - KOULUMUSEO
Toimii nykyisin vain virtuaalisena netissä
Museoiden toiminta käyntikohteina on päättynyt
Menosten kylän etusivulle
Moonamiesmuseon sivulle

Yleisnäkymä luokkahuonepirtistä.
Koulumueseon seinällä katsovat tutut kasvot.
Havaintovälineitä eri ajoilta.
Rihvelitauluun harjoiteltiin kirjoittamista.
Kesäjuhlassa näyteltiin, millaista oli Veijosen koulussa.
Kylän ja Menosten koulun vaiheista kertovat kirjat.

Urjalan kouluista lisätietoa www.koulumuistoja.fi
Koulumuseo - Luokkahuonepirtti

Koulumuseo avattiin heinäkuussa 2002 muonamiesrakennuksen tyhjäksi jääneeseen kudontapirttiin. Tässä talossa ei ole koskaan ollut koulua. Kiertokoulu on sen sijaan kiertänyt Menosissa eri taloissa mm. Jaakkolassa ja Rajoolla. Alakoulua on käyty Maunulan Mörrilässä ja Sipilässä.

Menosten koulu perustettiin vuonna 1903. Urjalassa on ollut parhaimmillaan 25 koulua. Vuonna 2004 Urjalassa on jäljellä 7 ala-asteen peruskoulua, yläaste ja lukio. Urjalan ensimmäinen koulu avattiin vuonna 1858 Urjalankylän Immalassa.

Varsinainen kansakouluasetus saatiin 1866. Kolme vuotta aiemmin aloitettiin Jyväskylässä opettajaseminaarin toiminta. Sieltä valmistui ensimmäinen urjalalaissyntyinen opettaja, Vihtori Hirsjärvi. Hän oli tullut
Immalan koulun oppilaaksi 1863 opettaja Juho Selveniuksen oppilaaksi. Selveniuksesta tuli sittemmin Astalan isäntä.
Kun Immalan koulu muutettiin poikakouluksi, Honkolan isäntä Wetterhoff perusti tyttökoulun Häihälään. Itse Uno Cygnaeus vihki tyttökoulun, jonka ensimmäinen opettaja oli Hilma Lindström.

Mainittakoon, että katovuosina 1867-68 lapsille annettiin koulussa lämmin ateria.
13.12 1868 Honkolassa järjestettiin laskiaishuvit, jotta kouluun saataisiin urkuharmoni. Vuonna 1872 Urjalan seurakunta päätti kiertokoulun opettajan palkkaamisesta. Kiertokoulujärjestelmä oli voimassa aina vuoteen 1921, jolloin saatiin alakoulujärjestelmä. Museon kokoelmiin kuuluu kiertokoulupulpetti.

Urjalan kunta halusi samalla koulun Laukeelaan. Kunnan historia kertoo kiivaista kiistoista ja äänestyksistä. 24.9 1878 aloitti ns. Laukeelan vanha puukoulu, josta suurin osa nykyisen koulumuseopirtin esineistöstä on "pelastettu".

Museon koristeellinen helmitaulu löytyi Huhdista lukion varastosta. Se on perimätiedon mukaan Maunulan kartanon isännän lahjoitus Immalan koululle
1870-luvulla. Toinen teoria kertoo sen olevan Emil Maunulan lahjoitus Menosten v.1903 perustetulle koululle.

KOULUMUSEON eräänä tehtävänä on kertoa nykypäivän lapsille, millaista koulunkäynti on ollut ennen aikaan ja virittää varttuneemmissa muistoja omilta kouluvuosilta.

Kesällä 2002 oli museossa erityisnäyttely vanhoista koulukäsitöistä. Kesällä 2003 museo oli tiiviissä "yhteistyössä" Menosten 100-vuotiaan, nykyaikaisen, virkeän ja toiminnallisen koulun kanssa.

Laukeelan vanhan puukoulun varastosta on Menosiin tuotu kouluesineistö, pulpetit, opettajanpöytä, harmooni, helmitaulut ym. Kaappiin on tallennettu myös opetusvälineitä mm. edustava rainakokoelma ja kemian työvälineet. Veistoluokan työvälineitä on myös saatu talteen. Koulumuseon kirjat on saatu lahjoituksina Menosten koululta ja yksityisiltä henkilöiltä. Karttakokoelman vanhin kartta on vuodelta 1898.

Luokkahuonepirtti kertoo nykyihmiselle vanhan ajan koulutunnelmasta ja suomalaisen kansanopetuksen historiaa.

Menosten kylätoimikunnan historiapiirin kokoama Menosten kylän tarinat Turkka Elonheimon ja Merja Isotalon toimittamana ja koulunjohtaja Seppo Pirhosen toimittama Menosten kouluhistoria "Sinne tahdon mennä" täydentävät kylän menneisyyden tuntemusta. Seppo Pirhosen kirja antaa selkeän luvan kansanopetuksen vaiheista, opetussuunnitelmista ja oppikirjoista sekä mielenkiintoisen ajankuvan henkilöhistorian myötä.

Sivut Urjamedia Sivustopalaute