Kouluselvitys
Mikä koulussa maksaa

Hallinnon menoja ovat: atk palvelut, posti- ja telepalvelut, kuljetuspalvelut, toimistotarvikkeet

Opetustoiminnan menoja ovat opettajien palkat ja henkilöstösivukulut, matkakulut, koulutarvikkeet, kirjallisuus, kalusto, työaineet, opetusvälineet, oppikirjat, palkinnot, uimahallikäynnit

Ruokahuolto on sisäinen osto siivous ja ruokahuoltoyksiköltä, jonka palveluksessa koulutyöntekijät ovat. Kokonaisuus sisältää elintarvikkeet ja kalustohankinnat ja työntekijä palkasta sen osan, joka on laskettu kuluvan aterioiden valmistukseen ja siivoukseen.

Kiinteistöhuolto kiinteistön vuoutuiset kunnossapitotyöt pieneine remontteineen, ulkoalueiden auraus ja kunnossapito, sähkö, vesi, vakuutukset ja kalusto

Kuljetuskustannukset sisältävät oppilaiden kuljettamisen kouluun.

Jokaisessa koulussa varataan oppilasta kohti sama summa oppikirjojen hankintaan, työaineisiin, kirjastoaineistoon ja elintarvikkeisiin. Summasta päättää vuosittain lautakunta/valtuusto

Vuosittain kouluittain vaihtelee se summa mitä koulu hankkii kalustoa: esimerkiksi pulpetteja, urheiluvälineitä, musiikin ja käsityön kalustoa. Opetusvälineet ovat esimerkiksi videonauhoja, CD-ohjelmia, karttoja jne.

Atk-menot ovat aika huomattavat, koska koneet ovat leasingkoneita ja lisäksi maksetaan ylläpitokuluja Valkeakosken tietohallintoon. Pienet koulut eivät voi hyödyntää järjestelmää, koska ne ovat ISDN-yhteyden varassa. Lisäksi kouluille vyörytetään osa taloushallinnon ohjelmien käyttökustannuksista.

Opettajien palkkajärjestelmä on aika monimutkainen. Peruspalkan (n. 2000 euroa) päälle tulevat euromääräisinä määrävuotiskorotukset ja palvelulisät. Opetusvelvollisuus on 24 tuntia, joka pitää kaikille saada täyteen. Sen yli menevät tunnit ovat ylitunteja. Opetusvelvollisuutta huojennetaan yhdellä tunnilla, jos on yhdysluokka tai koulun johtaja. Lisäksi koulukohtaisesti maksetaan jollekin opettajalle tietokonelaitteiston hoidosta, av-välineiden hoidosta ja kirjaston hoidosta sekä tukiopetuksesta pidettyjen tuntien mukaan ja koululla kyytiä odottavien valvonnasta, jos odotusaika on pitkä jostain syystä. Opettajan tuntimäärä ratkeaa vuosittain sen mukaan kuinka paljon tuntikehystä on käytettävissä.
Päätoimisen tuntiopettajan tuntimäärä on vähintään 16.

Koulujen yhteiset opettajat eli Urjalassa kaksi englanninopettaja ja kiertävä erityisopettaja. Toinen kiertävistä englanninopettajista opettaa Asemalla ja Kirkonkylässä ja toinen lopuissa viidessä koulussa. Menosissa ja Puolimatkassa hänellä on neljä viikkotuntia. Erityisopettaja (Puhe- ja lukemisvaikeudet ja muut oppimisvaikeudet) kiertää kouluilla ja kyläkouluilla hänellä on tunteja 1-2 viikossa.

Koulutyöntekijän palkka muodostuu laskennallisesti siten, että on jyvitetty valmistettavien aterioiden mukaan osuus ruokahuollosta. Siivottava pinta-ala ja erilaiset tilat on siivouksen mitoituksella kouluittain määritelty. Lisäksi mukaan lasketaan talonmiestehtävät. Kolmella koululla on oma talonmies.
Kiinteistönhuolto irrotettiin kouluilta telan alaisuuteen ja se huolehtii kesäisin esimerkiksi nurmikoiden ajamisesta ja vyöryttää kulut kouluille.

Menokohta euroina prosentteina
Hallinto 5 412 2,8
Opetustoiminta 118 078 61,1
Kouluruokailu 20 262 10,5
Kiinteistönhuolto 32 450 16,8
Kuljetus 17 129 8,9
Muu opp.huolto 11
Yhteensä 193 382

Menosten koulun talousarvio vuonna 2006