Henkilökunta


Seppo Pirhonen, koulun johtaja
Merja Heinonen, luokanopettaja
Aila Eskola, kiertävä englanninopettaja
Henni Parikka, kiertävä erityisopettaja
Mari Uusitalo, koulutyöntekijä

Koulutaksina Juha Mettänen

Outi Vilppula, kouluterveydenhoitaja, vastaanotto kerran kuukaudessa
Koululääkäri tarkastaa tosen ja viidennen luokan
Seija Alitalo kouluhammaslääkäri ja Terttu Keränen valistushammashoitaja