Menosten kylä
-   meidän Menonen

Koulusta kylätaloksi - Leader hanke

Kyläyhdistys on anonut vuodelle 2019 Pirkan Helmeltä Leader-rahoitusta Menosten Kylätalon kehittämiseksi. Hankeavustuksella on tarkoitus muuntaa koulun entinen iso luokkahuone juhlatilaksi, suojata ja uudistaa sisäänkäynnit ja rakentaa esteetön pääsy Kylätaloon, korjata Kylätalon vanha katto sekä tehdä pintaremontti saunarakennukseen. Hanke edellyttää paljon talkootöitä, joten kaikki innokkaat talkoolaiset mukaan! 

Hanke etenee

Keväällä 2019 hankkeen puitteissa kaadettiin rakennusten lähellä olleita puita. Kattoremontti alkoi tiistaina 9.7. 2019  klo 7 ja puoli kymmeneltä oli tien puoleinen lape jo purettu. Katto olikin melkein valmis ennen Kesäjuhlia 20.7.2019.  Kivijalan seinänvierustoilta poistettiin pensaat ja se sepelöitiin.  Saunan kahden huoneen seinäpinnat on jo purettu ja pinkopahvin alta saatiin esiin ihanat hirsiseinät. 

Vuoden vaihteen jälkeen aloitetaan ison luokan pintaremontti. Tarkoitus on maalata ison luokan paneelikatto, seinät ja pystyuuni sekä vaihtaa valaistus, mutta työ aloitetaan pohjatöillä. Keväämmällä tehtäväksi jää saunan pintojen uudistaminen ja Kylätalon loput ulkotyöt, uudet ovet ja lipat ovien päälle, uudet raput ja kaiteet, sekä takaoven invaliuska. 

Hankkeen rahoitus

Hankkeen rahoittamiseksi on saatu lainatakaus Urjalan kunnasta väliaikaiselle ja pitkäaikaiselle lainalle. 

Tiedotus

Hankkeesta, hankkeen talkoista  ja sen etenemisestä tiedotetaan näillä kotisivuilla, Facebook-sivuilla sekä Menosten Kylätiedotteessa.